Røa Danseklubb

 

Røa danseklubb ble stiftet i 2003 og har et tett samarbeid med eSs danseskole.

Klubben er tilsluttet Norges Danseforbund (ND), som er et av forbundene under Norges Idrettsforbund (NIF). Danseklubben er også tilknyttet Østnorsk dansekrets samt at klubben er representert i forbindelse med barn og ungdomsidrett i Vestre Aker bydel.

 

Klubben jobber for danserne. Hovedoppgaver er å arrangere danseleier, dansehelger, avslutninger, klubbmesterskap og andre tilstelninger for danserne. I tillegg er det viktig for klubben å sette fokus på dans som idrett og være aktiv i ND/NIF, og på den måten bedre forholdene for aktive dansere.

 

Et medlemskap i klubben koster kr.100 pr år (01. jan – 31. des) og er inkludert i kursavgiften.

Fordeler med å være medlem:

  • Full idrettsforsikring, både på trening og i konkurranser. Champ og elite dansere må være medlemmer.
  • Medlemskap i Norges Danseforbund (ND), som har som mål å styrke dans som kan drives av alle uavhengig av alder, nivå og ferdighet.
  • Reduserte priser på enkelte klubb arrangementer.
  • Støtte til klubben som gir muligheter for å gi mer tilbake til danserne.

Være seg støtte til innleie av utenlandske trenere eller økonomisk bidrag, slik at egenandelene kan  holdes så lave som mulig i forbindelse med dansehelger og danseleir.

 

Røa danseklubb blir drevet av et valgt styre bestående av 7 medlemmer (foreldre og representanter for danserne).

 

Dagens styre består av følgende personer:

Ellen Halvorsen (Leder)

Iren Storbråten Volden (Kasserer)

Monica A. Sjaavaag (Styremedlem)

Bjørn Olav N. Eriksen (Styremedlem)

Harald Fossum (Styremedlem)

May Helén Wold (Ungdomsrepresentant)

Christina Wang (Varamedlem)

Astrid Miller (Varamedlem)

 

Kontakt med klubben får du på roea.dk@gmail.com eller på telefon 951 32 873